Roskrukor oglaserade

 

 

 

Roskrukor med glaserad kant och fat

 

 

 

Roskrukor brännlackerade utan hål