Brännlackerade ytterkrukor "Allmoge"

 

 

Glaserade ytterkrukor "Allmoge"